Dorobek naukowy

KONFERENCJE NAUKOWE
W dniach 26-27 czerwca 2009 r. odbyła się XIV konferencja naukowa zorganizowana przez katedrę. Nosiła ona tytuł "Five years of the European Union Eastward Enlargement - Effects on Visegrad Countriws: Lessons for the Future"
więcej
WYBRANE KSIĄŻKI
Okładka

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda: Integracja Europejska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Niniejszy podręcznik może jednak służyć z powodzeniem wszystkim zainteresowanym Unią Europejską - może on ułatwić prawnikowi, ekonomiście, politologowi, menedżerowi, urzędnikowi opanowanie podstaw wiedzy w tej dziedzinie i przejście do studiów nad szczegółowymi obszarami - prawa Unii Europejskiej, ekonomicznych czy też politycznych aspektów działania Unii...

więcej
INNE PUBLIKACJE
 1. Integracja europejska, (współautorstwo z J. Barcz, K. Michałowska-Gorywoda), Wolters Kluwer, Warsaw 2007;
 2. Der EU-Beitritt Polens - erste wirtschaftliche und soziale Effekte, w: Das neue Polen in Europa, ed. By Fran Merli, Gerhard Wagner, Wien 2006;
 3. Regional Cooperation of the Eastern European Countries with the EU, w: New Europe. Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica, Poland, Eastern Institute, September 2006;
 4. The Accession of Central European Countries to the European Union: Two Years After, w: New Europe. Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica, Poland, Eastern Institute, September 2006...
więcej
WYPROMOWANI DOKTORZY
 1. 1991: Czynnik polityczny w stosunkach gospodarczych Wschód-Zachód w ocenie Zachodu, Mirosław Ciesielski;
 2. 1992: Jednolity rynek we Wspólnocie Europejskiej i jego konsekwencje dla zewnętrznych stosunków handlowych Polski, Ewa Synowiec;
 3. 1999: Integracja gospodarcza a bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Doświadczenia Hiszpanii lekcją dla Polski, Grażyna Niegowska;
 4. 2000: Dostosowania i konsekwencje wynikające z przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w zakresie produktów przemysłowych, Adam Ambroziak;
 5. 2000: "Porozumienie o rolnictwie" rundy urugwajskiej GATT: konsekwencje dla handlu rolnego Polski z Unią Europejską, Wanda Pełka;
 6. 2000: Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcjonizmu handlowego sygnatariuszy GATT/WTO, Andrzej Wójtowicz;
 7. 2001: Procesy integracji gospodarczej w krajach rozwiniętych i rozwijających się na przykładzie Wspólnoty Europejskiej oraz ASEAN - studium porównawcze, Joanna Czajewska;
 8. 2002: Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki rolnej UE, Wanda Dugiel;
 9. 2002: Polski sektor bankowy w procesie integracji z jednolitym rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Alina Szypulewska-Porczyńska;
 10. 2002: Pomoc regionalna w Unii Europejskiej i jej wpływ na konkurencyjność regionów, Hanna Jahns;
 11. 2002: Wspieranie eksportu w drodze subsydiowania kredytów eksportowych i ich ubezpieczeń w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Anna Rybicka;
 12. 2004: Konsekwencje liberalizacji dostępu do rynku zamówień publicznych w Polsce, Dariusz Piasta;
 13. 2005: Postępowania antydumpingowe po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Ewa Kaliszuk;
 14. 2007: Pomoc regionalna Unii Europejskiej w sferze infrastruktury transportu i jej wpływ na spójność gospodarczą obszaru UE, Marcin Bujnowski;
 15. 2007: Harmonizajca podatku od dochodów osób prawnych w Unii Europejskiej: dotychczasowe efekty i perspektywy, Patrycja Jasińska;
 16. 2013: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy pańśtw Grupy Wyszehradzkiej, Łukasz Ambroziak;
 17. 2014: Przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu a polsko-rosyjskie stosunki gospodarcze, Marzenna Błaszczuk-Zawiła;
 18. 2017: Czynniki innowacyjności przedsiębiorstw. Przypadek polskich przedsiębiorstw - beneficjentów funduszy strukturalnych w latach 2007-2015, Iwona Grabowska-Pillich;