Curriculum Vitae

Prof. zw. dr hab.

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, SGH

Wykształcenie i stopnie naukowe:
2007 - tytuł Ad Personam Jean Monnet Chair przyznany przez Komisję Europejską
1997 - tytuł Jean Monnet Chairholder przyznany przez Komisję Europejską
1995 - stanowisko profesora zwyczajnego w Szkole Głównej Handlowej
1992 - tytuł naukowy profesora
1991 - profesor nadzwyczajny SGH
1984 - habilitacja
1977 - doktorat na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS
1972 - magisterium na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS, obecnie SGH)
Ważniejsze staże zagraniczne
1995 - miesięczny staż, University of Minnesota, USA
1991 - 3-miesięczny kurs GATT dla przedstawicieli Europy Środkowo-Wschodniej, Szwajcaria,
1990 - 3-miesięczny staż naukowy i wykłady w Kyoto University, Japonia,
1988 - 3-miesięczny staż naukowy w Instytucie Europejskim we Florencji, Włochy,
1983 - 9-miesięczny staż naukowy w Columbus, Ohio State University i w Waszyngtonie, USA
Zainteresowania badawcze
Wspólne polityki UE i ich znaczenie dla Polski
Rozwój procesów integracyjnych w UE i na świecie
Skutki akcesji do UE dla polskiej gospodarki
Stosunki Polski z GATT/WTO
Stanowiska i funkcje:
prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą (w l. 2008-2012);
kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w Szkole Głównej Handlowej (od 1998);
pracownik Katedry Europeistyki w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie im. R. Łazarskiego (od jesieni 2004 r.)
kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (od listopada 1991 do grudnia 2004);
członek zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP (od stycznia 2002 r. do końca 2005 r.);
ekspert w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (w l. 1995-2005);
członek Rady Naukowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (od 1996);
członek Rady Naukowej przy Ministrze Gospodarki w l. 1998 -2000;
członek Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania (od 1.01.1993 do 1995);
członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej (od jesieni 1999 do 2001 r.)
członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Światowej SGH (od marca 1993 r.);
przedstawiciel Rządu Polski w Grupie negocjacyjnej ds. środków pozataryfowych Rundy Urugwajskiej GATT (1987 1991) ;
kierownik międzynarodowego projektu badawczego pt. "Economic Cooperation in Sensitive Sectors between Poland and the European Union", finansowanego w ramach funduszu Wspólnoty Europejskiej ACE i realizowanego wspólnie z Instytutem Gospodarki Światowej w Kilonii i SDA w Mediolanie w l. 1994-1995 ;
kierownik grantu KBN pt. "Analiza porównawcza konsekwencji umów wolnohandlowych zawartych przez Polskę ze Wspólnotą Europejską, z krajami EFTA i z Grupą Wyszehradzką dla polskiej gospodarki", realizowanego w l. 1994-1995;
ekspert Senatu RP ds. ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi (maj lipiec 1992);
Tematy prowadzonych wykładów w SGH:
Integracja europejska,
Polska w Unii Europejskiej
Wspólne polityki UE
EU Common Policies,
Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska
Europa Środkowa i Wschodnia a Unia Europejska
Liczba wypromowanych doktorów nauk ekonomicznych - 19