Kontakt

Konsultacje

* * *

Szkoła Główna Handlowa
Poniedziałek 16:00 - 17:00, sala 18 bud. "M"

* * *

Kontakt za pomocą poczty elektronicznej:
ekawec@sgh.waw.pl lub elzbieta@kawecka.eu