Dorobek naukowy

Zapraszam na mój profil na portalu ResearchGate.

WYBRANE KSIĄŻKI
Okładka

E. Kawecka-Wyrzykowska, Ł. Ambroziak, E. Molendowski, W. Polan: Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Książka jest efektem grantu pt. „Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 1995-2013”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr 2014/13/B/HS4/00467.

więcej
INNE PUBLIKACJE
 1. Integracja europejska, (współautorstwo z J. Barcz, K. Michałowska-Gorywoda), Wolters Kluwer, Warsaw 2007;
 2. Der EU-Beitritt Polens - erste wirtschaftliche und soziale Effekte, w: Das neue Polen in Europa, ed. By Fran Merli, Gerhard Wagner, Wien 2006;
 3. Regional Cooperation of the Eastern European Countries with the EU, w: New Europe. Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica, Poland, Eastern Institute, September 2006;
 4. The Accession of Central European Countries to the European Union: Two Years After, w: New Europe. Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica, Poland, Eastern Institute, September 2006...
więcej
WYPROMOWANI DOKTORZY
 1. 1991: Czynnik polityczny w stosunkach gospodarczych Wschód-Zachód w ocenie Zachodu, Mirosław Ciesielski;
 2. 1992: Jednolity rynek we Wspólnocie Europejskiej i jego konsekwencje dla zewnętrznych stosunków handlowych Polski, Ewa Synowiec;
 3. 1999: Integracja gospodarcza a bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Doświadczenia Hiszpanii lekcją dla Polski, Grażyna Niegowska;
 4. 2000: Dostosowania i konsekwencje wynikające z przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w zakresie produktów przemysłowych, Adam Ambroziak;
 5. 2000: "Porozumienie o rolnictwie" rundy urugwajskiej GATT: konsekwencje dla handlu rolnego Polski z Unią Europejską, Wanda Pełka;
 6. 2000: Postępowanie antydumpingowe jako instrument protekcjonizmu handlowego sygnatariuszy GATT/WTO, Andrzej Wójtowicz;
 7. 2001: Procesy integracji gospodarczej w krajach rozwiniętych i rozwijających się na przykładzie Wspólnoty Europejskiej oraz ASEAN - studium porównawcze, Joanna Czajewska;
 8. 2002: Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki rolnej UE, Wanda Dugiel;
 9. 2002: Polski sektor bankowy w procesie integracji z jednolitym rynkiem finansowym Unii Europejskiej, Alina Szypulewska-Porczyńska;
 10. 2002: Pomoc regionalna w Unii Europejskiej i jej wpływ na konkurencyjność regionów, Hanna Jahns;
 11. 2002: Wspieranie eksportu w drodze subsydiowania kredytów eksportowych i ich ubezpieczeń w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Anna Rybicka;
 12. 2004: Konsekwencje liberalizacji dostępu do rynku zamówień publicznych w Polsce, Dariusz Piasta;
 13. 2005: Postępowania antydumpingowe po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Ewa Kaliszuk;
 14. 2007: Pomoc regionalna Unii Europejskiej w sferze infrastruktury transportu i jej wpływ na spójność gospodarczą obszaru UE, Marcin Bujnowski;
 15. 2007: Harmonizajca podatku od dochodów osób prawnych w Unii Europejskiej: dotychczasowe efekty i perspektywy, Patrycja Jasińska;
 16. 2013: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy pańśtw Grupy Wyszehradzkiej, Łukasz Ambroziak;
 17. 2014: Przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu a polsko-rosyjskie stosunki gospodarcze, Marzenna Błaszczuk-Zawiła;
 18. 2017: Czynniki innowacyjności przedsiębiorstw. Przypadek polskich przedsiębiorstw - beneficjentów funduszy strukturalnych w latach 2007-2015, Iwona Grabowska-Pillich;