Dla studentówSzkoła Główna Handlowa

Oferta dydaktyczna

2018/2019: Studia I stopnia


2018/2019: Studia II stopnia


Tematyka prac licencjackich i magisterskich

Polska w UE (realizacja polityk UE w Polsce). Kierunki rozwoju integracji w ramach UE. Integracja Polski z gospodarką światową. Członkostwo Polski w WTO a członkostwo w UE. Wspólne polityki UE (finansowa, handlowa, rolna, spójności). Stosunki UE z państwami trzecimi. Finansowanie UE.