Dorobek naukowyUdział w konferencjach

Referaty wygłoszone w czasie innych konferencji

  1. “EU-ASIA economic relations: prospects and challenges for closer cooperation: case of regional trade agreements (RTAs) with ASEAN, Korea and India”, referat wygłoszony na konferencji pt. EU-Asia relations. A critical review, University of Melbourne, 28-29.03.2008.
  2. “Review of the EU budget: Poland's approach–an expert opinion”, WIIW, Vienna, 11.03.2008.
  3. „Poland’s Accession to the European Union: First Experiences”, referat wygłoszony na konferencji pt. China-EU Relations”, Chiny (Fudan University), listopad 2007.
  4. „Preferencyjne porozumienia handlowe: przeszkoda czy ułatwienie dla wielostronnego systemu handlowego WTO?”, wygłoszony na konferencji pt. Handel międzynarodowy w warunkach globalizacji i integracji, Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 22.10.2007.
  5. “Regional Trade Agreements: a stepping stone or stumbling block for further multilateral trade opening?”, referat na konferencji: International Mobility. Causes, Consequences and Constraints, SGH, 4-6.10.2007.
  6. „Gospodarka polska w Europie bez granic”, wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, Warszawa, 16.09.2007.
  7. „Integracja a nacjonalizm ekonomiczny: przesłanki tendencji protekcjonistycznych w procesie poszerzania UE”, referat na konferencji pt. Integracja a granice suwerenności, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa, 18.05.2007
  8. Udział w panelu Gospodarka: USA, Rosja, Chiny, Europa – współpraca czy współzawodnictwo? w ramach konferencji „Europa+/-50” zorganizowanej przez Fundację im. R. Schumana, 16.03.2007.

do góry